Informacja dla pacjentów KRUS

Informacja dla Pacjenta ze skierowaniem KRUS

Należy ze sobą zabrać:

1. Skierowanie na leczenie rehabilitacyjne, wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza KRUS w określonym turnusie, potwierdzone przez lekarza orzecznika Kasy.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby skierowanej na turnus rehabilitacyjny.
3. Aktualne wyniki badań, mające związek z leczonym rehabilitacyjnie schorzeniem oraz chorobach współistniejących.
4. Leki przyjmowane na stałe.
5. Dres, obuwie sportowe, klapki na basen, strój kąpielowy, czepek, przybory toaletowe.

 Przyjazdy  i wyjazdy:

1. Rozpoczęcie pobytu rehabilitacyjnego następuje w wyznaczonym na skierowaniu dniu od godziny 07:00 (pobyt rozpoczyna się śniadaniem).
2. Zakończenie leczenia rehabilitacyjnego oraz wyjazd następuje do godziny 22:00 ostatniego dnia pobytu (pobyt kończy się kolacją).
3. Wcześniejsze przyjazdy (np. dzień wcześniej) są możliwe tylko w ramach posiadanych wolnych miejsc i wiążą się z wniesieniem opłaty za pobyt hotelowy (zgodnie z obowiązującym w Regulaminie Organizacyjnym cennikiem). Istnieje możliwość przyjazdu w przeddzień rozpoczęcia turnusu. Po godzinie 03:00 nocleg jest bezpłatny.
4. Kwaterowanie odbywa się w dniu przyjazdu określonym w skierowaniu z KRUS.

 CRR KRUS „Sasanka” zapewnia:

1. Miejsca wszystkim kuracjuszom, posiadającym skierowanie w ramach KRUS na turnus określony w skierowaniu.
2. Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja.
 - Istnieje możliwość dopłaty do podwyższonego standardu wyżywienia.
3. Wstępne badanie lekarskie, w ciągu 48 godzin od momentu przyjazdu.
4. Całodobową opiekę medyczną.
5. Nie mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie - w okresie całego pobytu,  przez 6 dni w tygodniu ( z wyłączeniem dnia przyjazdu, wyjazdu, dni wolnych i świąt) zlecone przez lekarza, zgodnie ze schorzeniem będącym podstawą do skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
6. Możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów płatnych.
7. Badanie kontrolne lekarskie oraz końcowe w ostatnich dniach pobytu.
8. Posiłki dietetyczne - zależne od stanu zdrowia – poprzedzone konsultacją z lekarzem prowadzącym.
9. Leki ratujące życie i na wypadek nagłego zachorowania.
10. Kartę leczenia w zakładzie rehabilitacyjnym.

 Zabiegi:

1. Zabiegi zlecane są przez lekarzy prowadzących i dostosowane do schorzeń będących podstawą skierowania do sanatorium.
2. Zabiegi wykonywane są na terenie CRR KRUS „Sasanka”.
3. Realizacja zabiegów obowiązkowa- zgodnie z indywidulanym planem zabiegów.
4. Pacjent, który nie realizuje zleconych i zaplanowanych zabiegów zostanie obciążony kosztami w wysokości 13,25 zł za każdy niewykonany z winy Pacjenta zabieg.

Dodatkowe usługi: 

1. W każdym pokoju znajdują się: telewizor, telefon, szklanki, ręczniki ( 1 kąpielowy + 1 mały). Czajnik dostępny na korytarzu.
2. Lodówka w pokoju – opłata 120 zł na turnus (opłata za pokój).
3. Wokół Centrum dostępne są płatne miejsca postojowe oraz miejsce do grillowania.
4. Basen dostępny bezpłatnie, w godzinach wyznaczonych przez Centrum.
5. Internet bezprzewodowy w całym budynku, biblioteczka.
6. Sala bilardowa, stół do tenisa stołowego oraz stół do gry w piłkarzyki.

Opłaty ponoszone przez Kuracjuszy:

1. Opłata uzdrowiskowa – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świnoujście, za każdy zrealizowany dzień pobytu.
2. Opłata za miejsce parkingowe – zgodnie z aktualnym cennikiem.
3. Opłata za indywidualny udział w imprezach fakultatywnych.
4. W przypadku:
-  późniejszego przyjazdu na turnus
- skrócenia okresu pobytu w CRR KRUS „Sasanka” w Świnoujściu  - z przyczyn niezależnych od Centrum – Kuracjusz zobowiązany jest wnieść opłatę za każdą dobę skrócenia pobytu  (przepustka,  wcześniejszy wyjazd z przyczyn losowych, osobistych  lub dyscyplinarnych) w wysokości:
                                                       Pacjent ze skierowaniem z KRUS                                                                                                                                                                            - 133,50 zł
                                                       
Pacjent ze skierowaniem z KRUS (emeryt)                                                                                                                                                            - 116,50 zł
                                                       W przypadku wypisu dyscyplinarnego lub samowolnego opuszczenia turnusu Pacjent zostanie obciążony opłatą w wysokości         - 150,00 zł 
                                                       Opiekun Pacjenta małoletniego ze skierowaniem z KRUS ( dotyczy turnusów dla dzieci)                                                                              - 153,50 zł

5. Każdy Kuracjusz jest zobowiązany podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Organizacyjnym Centrum.

Późniejsze przyjazdy, wcześniejsze wyjazdy, przepustki:

1. Wyjazdy na przepustkę lub skrócenia pobytu w CRR KRUS „Sasanka” są możliwe tylko po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego lub kierownika Działu Medycznego.
2. W  przypadku skrócenia okresu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w CRR KRUS „Sasanka” w Świnoujściu z przyczyn niezależnych od Centrum - opłata za każdą dobę skrócenia pobytu  (późniejszy przyjazd, przepustka,  wcześniejszy wyjazd) - zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Podmiotu Leczniczego.

certyfikaty
bip