Polityka prywatności

 

Polityka prywatności danych osobowych

CRR KRUS Sasanka

 

Aktualizacja: 08 października 2023 r.

W CRR KRUS Sasanka (zwana „Centrum”) dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Gościom najwyższy poziom usług. Rozumiemy, że prywatność danych osobowych jest niezwykle istotną kwestią. Opracowaliśmy tę Politykę, aby wyjaśnić nasze praktyki dotyczące danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat.

Wyrażając zgodę na korzystanie z naszych usług przyjmujecie Państwo niniejszą Politykę (np. w kontekście dokonywania rezerwacji poprzez formularz internetowy), zgadzacie się na gromadzenie i przetwarzania danych osobowych, zgodnie z opisem zawartym w poniższych informacjach.

Należy również pamiętać, że niniejsza Polityka nie ma zastosowania do procesu przetwarzania przez nas danych osobowych w imieniu lub na polecenie stron trzecich.

Informacje o osobach odwiedzających ww. stronę internetową wykorzystywane są tylko do celów do których zostały zebrane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji tych celów.

W związku z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Przejście do serwisu będzie równoznaczne z akceptacją postanowień polityki prywatności Administratora.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor CRR KRUS Sasanka w Świnoujściu, ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Świnoujście, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 91 3825822. 

Inspektorem Ochrony Danych jest Mariusz Jaworski, mTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 512 029 607.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Administrator przechowuje i przetwarza dane dla poniższych celów:

 • przeprowadzenia procesu rezerwacji pokoju, realizacji usługi pobytowej oraz wystawienia rachunku, na podstawie art.6 ust.1 pkt a/b/c/d/e RODO;
 • świadczenia usług medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej, zgodnie z ustawą
  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach Pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta;
 • w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celu realizacji procesu rekrutacji i wykonania związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem rekrutacji, w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • statystycznych i archiwizacyjnych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

W ramach usług świadczonych przez Administratora, dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczalnych podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania oraz w każdym przypadku przez okres wymagany przepisami prawa do przechowywania danych osobowych.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych 

 1. 1. w zakresie świadczenia usług pobytowych – zwykłe dane osobowe wg art. 4 RODO
 2. 2. w zakresie świadczenia usług medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej – dane dotyczące zdrowia

Kategorie osób, których dane dotyczą:  

Dane osobowe Klientów, Pacjentów, Pracowników Centrum.

Formy przetwarzania

 1. zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie
 2. zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie
 3. przekazywanie danych użytkowników strony internetowej  ma miejsce w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora oraz na podstawie stosownej podstawy prawnej. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawią odpowiednie żądanie.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi pobytowej oraz przekazywania dokumentacji właściwym organom statystycznym i podatkowym.
 2. 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w procesie udzielania świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Środki zabezpieczające

 

Centrum stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w oparciu o postanowienia normy ISO 27001:2014.

Spełnia wymogi RODO, chroniąc prawa osób których one dotyczą.   

 

Prawo dostępu do danych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie rezerwacji oraz realizacji usługi.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Informacje szczegółowe:

Jakie dane osobowe gromadzimy

Dane osobowe mogą być przez nas gromadzone na każdym etapie kontaktu lub interakcji z gośćmi. Te dane osobowe mogą obejmować:

- dane dotyczące Państwa rezerwacji, pobytu lub wizyty w Centrum,

- dane zbierane w zakresie świadczonych usług,

- informacje dotyczące narodowości,

- informacje o pojazdach, które parkują na terenie naszego obiektu

- inne dane uzyskane od Państwa lub stron trzecich

- dane dotyczące wyglądu

Możemy również zapisywać dane osób przebywających wspólnie z Państwem, w tym ich imiona i nazwiska, kraj, rok urodzenia, adres.  

Ponadto w określonych przypadkach możemy prosić państwa o wypełnienie:

- ankiety: przeprowadzając ankiety wśród klientów, możemy prosić jedynie o podanie danych demograficznych lub innych danych na podstawie których nie będzie można zidentyfikować osoby fizycznej.

- monitoring wizyjny: na terenie podmiotu zainstalowano monitoring wizyjny, którym objęto ciągi komunikacyjne i pomieszczenia pobytu zbiorowego, za wyjątkiem szatni, toalet oraz poszczególnych pracowni w bazach zabiegowych. Monitoring stosujemy w celu zwiększenia bezpieczeństwa Pacjentów i Gości.

Pomieszczenia zabiegowe objęte monitoringiem: hala basenowa oraz pomieszczenie do prowadzenia gimnastyki indywidualnej. 
Monitoring prowadzony jest z poszanowaniem prywatności i godności Pacjentów, nie ujawnia intymnych czynności fizjologicznych, chroni dane osobowe Pacjentów.
Obraz utrwalony kamerami monitoringu rejestrowany i przechowywany jest przez okres 14 - 22 dni, potem ulega automatycznemu usunięciu (w zależności od rodzaju rejestratora).

Dane osobowe, które gromadzimy od stron trzecich

Z tytułu prowadzonej działalności statutowej możemy gromadzić i przetwarzać  Państwa dane od stron trzecich. Są to głównie dane medyczne, których zasady powierzenia są ściśle określone. Dane wrażliwe zaliczamy do danych szczególnie chronionych.

Korzystamy z tych danych i przekazujemy je innym , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykorzystanie danych osobowych zgromadzonych na Państwa temat

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe jednie w celu świadczenia usług statutowych.

Udostępniane przez nas dane osobowe

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

Dane nieosobowe

Za każdym razem, gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową gromadzimy inne dane, dotyczące Państwa korzystania z witryny, jak np. katalog odwiedzanych przez Państwa stron oraz liczbę odwiedzin naszych stron („dane nieosobowe”), które jednak nie identyfikują bezpośrednio osoby fizycznej.

Wykorzystujemy pliki „cookies” oraz inne technologie (takie jak „znaczniki pikselowe”, „sygnały nawigacyjne”, „czyste GIFy”, linki w wiadomościach e-mail, JavaScript, identyfikatory urządzenia przydzielone przez Google lub Apple oraz podobne technologie) do zbierania informacji. W celu usunięcia lub zablokowania plików cookies na urządzeniu w dowolnym momencie należy zaktualizować ustawienia swojej przeglądarki (patrz sekcja Pomocy w menu swojej przeglądarki – jak usunąć lub zablokować pliki cookies). Centrum nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia Państwa przeglądarki. Praktyczne wskazówki na temat tego, jak zarządzać plikami cookies w różnych rodzajach przeglądarek, dostępne są na stronie www.allaboutcookies.org

Dane nieosobowe nie identyfikują Państwa bezpośrednio, dlatego możliwe jest wykorzystywanie takich informacji w dowolnych celach, jeżeli jest to dozwolone przez prawo.  W pewnych przypadkach informacje nieosobowe mogą zostać powiązane z danymi osobowymi. W przypadku powiązania informacji nieosobowych z danymi osobowymi, takie informacje powiązane będą przez nas traktowane jako dane osobowe, zgodnie z niniejszą Polityką.

Dane wrażliwe

Termin „dane wrażliwe” odnosi się do informacji związanych z Państwa pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, członkostwem w związku zawodowym, zdrowiem, życiem seksualnym lub orientacją seksualną, informacją genetyczną, informacja o stanie zdrowia, przeszłością kryminalną oraz wszelkimi danymi biometrycznymi, które wykorzystuje się do jednoznacznego określenia tożsamości.

Centrum przetwarza dane dotyczące zdrowia Pacjentów wyłącznie w celu udzielania świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe dzieci

Dane osobowe dzieci do 16 roku życia przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usługi pobytowej.

W przypadkach udzielania dzieciom świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dane gromadzimy i przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rodzice lub prawni opiekunowie nie powinni zezwalać dzieciom na przekazywanie danych osobowych bez swojej zgody.

 

Linki do innych stron internetowych i usług

Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie, udostępnianie lub ujawnianie danych i informacji przez podmioty zewnętrzne. Jeśli zamieszczacie Państwo informacje na zewnętrznych stronach internetowych, zastosowanie mają zasady prywatności i warunki korzystania z tych stron. Zachęcamy do zapoznawania się z zasadami prywatności odwiedzanych witryn internetowych przed podaniem swoich danych osobowych.

Centrum może współpracować z ograniczoną liczbą dostawców usług internetowych w celu umożliwienia naszym gościom dostępu do Internetu. Korzystając z usługi darmowego dostępu do Internetu, przyjmujecie Państwo niniejszą politykę. Odwiedzając zewnętrze strony internetowe, zastosowanie mają zasady prywatności i warunki korzystania z tych stron. Zachęcamy do zapoznawania się z zasadami prywatności odwiedzanych witryn internetowych przed podaniem swoich danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Centrum zapewnia ochronę zgromadzonych danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, a także przechowuje poprawne i aktualne dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem. Dbamy również o to, aby nasi partnerzy lub dostawcy usług, którym udostępniamy dane osobowe, dochowali należytej staranności, aby zachowywać poufność danych tych danych.  

W celach ochrony prywatności prosimy o nieprzesyłanie nam numerów kart płatniczych lub jakichkolwiek innych poufnych danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nie kontaktujemy się z klientami poprzez telefon komórkowy / wiadomości SMS lub e-mail z prośbą o podanie poufnych informacji osobowych. W razie otrzymania takich próśb, nie należy na nie odpowiadać. Prosimy również o poinformowanie nas o takiej sytuacji, wysyłając wiadomość na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Centrum nie przekazuje danych osobowych za granicę.

Zmiana, dostęp i żądanie usunięcia danych osobowych

W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo możecie Państwo zażądać od nas informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas oraz ich:

- aktualizacji

- poprawienia

- usunięcia z naszej bazy danych.

Wówczas, w okresie od miesiąca do dwóch od otrzymania żądania dokonamy wszelkich wymaganych aktualizacji i zmian w ramach czasowych określonych przez obowiązujące prawo oraz w zakresie dozwolonym przez prawo. W/w czynności są wolne od opłat.

Centrum zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za żądania ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter. Możemy wówczas pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia działań zgodnie z żądaniem.

Kierując taką prośbę należy pamiętać, że jej spełnienie może uniemożliwić nam świadczenie usług oraz zapewnienia tego samego poziomu, jaki zwykle Państwo otrzymujecie.

Ponadto w pewnych okolicznościach, w oparciu o obowiązujące prawo, możecie Państwo  zażądać od nas zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Dołożymy starań, aby takie prośby zostały rozpatrzone zgodnie z obowiązującym prawem.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów wyszczególnionych w tej Polityce, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez stosowne przepisy prawa.

Zniszczymy Państwa dane osobowe niezwłocznie po upływie okresu przechowywania, w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie lub odtworzenie. Dane osobowe w formie papierowej zostaną zniszczone w bezpieczny sposób, tj. wrzucone do niszczarki, spełniającej odpowiednie wymagania; w przypadku informacji zapisanych w formacie elektronicznym, dane osobowe zostaną zniszczone przy pomocy środków technicznych w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie lub odtworzenie w późniejszym czasie.

 

Modyfikacje Polityki

Niniejsza Polityka podlega okresowym zmianom. Każda zmiana będzie niezwłocznie publikowana na naszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany Polityki wchodzą w życie w momencie jej publikacji na naszej stronie www. Korzystanie z Witryny, jakichkolwiek naszych produktów i usług i/lub wyrażanie zgody na zaktualizowaną wersję Polityki po nastąpieniu takich zmian, oznacza Państwa zgodę na obowiązującą w danym czasie aktualną wersję Polityki.

Kontakt

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszej Polityki oraz sposobu, w jaki Centrum przetwarza Państwa dane osobowe należy kierować do Inspektora Ochrony Danych, na adres                             e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 512 029 607 lub adres pocztowy CRR KRUS Sasanka w Świnoujściu, ul. M. Konopnickiej 17.

Aktualizacje Polityki Prywatności

Jak stwierdzono powyżej, niniejsza Polityka może podlegać okresowym zmianom. Aby łatwiej można było prześledzić najważniejsze zmiany, dołączamy poniżej historię zmian wprowadzonych do naszej Polityki prywatności.

                                           

                                                                                                                                                                                Administrator Danych Osobowych

                                                                                                                                                                                         Anna Wawrzynkiewicz

certyfikaty
bip